انجمن رایگان , فروم رایگان , تالار گفتگوی رایگان , free forum , هاست انجمن , ثبت انجمن

انجمن رایگان , فروم رایگان , تالار گفتگوی رایگان , free forum , هاست انجمن , ثبت انجمن

انجمن رایگان , فروم رایگان , تالار گفتگوی رایگان , free forum , هاست انجمن , ثبت انجمن

انجمن رایگان , فروم رایگان , تالار گفتگوی رایگان , free forum , هاست انجمن , ثبت انجمن

انجمن رایگان , فروم رایگان , تالار گفتگوی رایگان , free forum , هاست انجمن , ثبت انجمن
انجمن رایگان , فروم رایگان , تالار گفتگوی رایگان , free forum , هاست انجمن , ثبت انجمن

رفع مشکل تمدید انجمن ها

مشکل مربوط به تمدید انجمن ها که موجب عقب افتادن ۱ روزه در ماه های ۳۱ روزه و یا جلو افتاندن ۱ روزه در ماه اسفند میشد رفع گردید.
ارسال شده در دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۰۴:۱۱:۴۸ ق.ظ - تا کنون از این خبر 2681 بازدید انجام پذیرفته است.

مشکل مربوط به تمدید انجمن ها که موجب عقب افتادن ۱ روزه در ماه های ۳۱ روزه و یا جلو افتاندن ۱ روزه در ماه اسفند میشد رفع گردید.